facebook kontakt cennik koszyk

Regulamin

 

Studio Gamut jest marką handlową należącą do WRC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bałtyckiej 53a.
KRS: 0000069721, NIP: 954-23-92-515, Regon: 277682921.

 

Regulamin świadczenia usług

 

Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień na druk i oprawę zdjęć następuje możliwie najszybciej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta prawidłowo przygotowanych plików. 
 2. W szczególnych przypadkach wspomniany w punkcie 1 termin może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Będzie mu wówczas przysługiwać prawo do anulowania zlecenia.
 3. Wymiar wydruków przygotowanych dla Klienta może się różnić w stosunku do zamówionego o nie więcej niż 4 milimetry (4 milimetry po długości i 4 milimetry po szerokości).
 4. Wszystkie prace drukowane są na 12-pigmentowym ploterze fotograficznym Canon iPF 8400 z użyciem oryginalnych tuszy firmy Canon.

 

Cennik usług

 1. Aktualne cenniki usług dostępne są na stronie o-ofercie-zbiorczy-cennik.php
 2. Podane ceny są cenami brutto i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
 3. Jeśli pliki dostarczone do druku będą wymagały dodatkowej obsługi graficznej Studio Gamut ma prawo doliczyć dodatkową opłatę, zaakceptowaną wcześniej przez Klienta.

 

Dostawa zamówionych prac

 1. Zamówione prace Studio Gamut dostarcza za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie. Studio nie oferuje możliwości osobistego odbioru zamówień.

 

Koszty przesyłki i opakowania

 1. Koszt przesyłki i opakowania, niezależnie od wartości zlecenia, jest stały i wynosi: 
  - 19 zł (zlecenia przepłacone, wysyłka pocztą kurierską w Polsce)
  - 29 zł (zlecenia z płatnością „przy odbiorze”, wysyłka pocztą kurierską w Polsce) 
 2. W przypadku zamówień niestandardowych, o dużych gabarytach, koszt przesyłki może być wyższy. W takiej sytuacji, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Klient zostanie powiadomiony o podwyższonej opłacie za przesyłkę i będzie mógł zdecydować czy decyduje się na realizację zlecenia.
 3. Wysyłka poza granice Polski jest każdorazowo indywidualnie kalkulowana.

 

Obsługa płatności

 1. Płatności internetowe (karty, e-przelewy) obsługiwane są przez PayU SA.

 

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma prowadząca serwis www.studiogamut.pl: WRC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bałtyckiej 53a.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem info@studuigamut.pl
 3. Podane przez Klienta dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie firmie obsługującej płatności internetowe związane z zamówieniem Klienta oraz firmie kurierskiej dostarczającej zamówienie Klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest obowiązkowe dla skutecznego zawarcia umowy oraz prawidłowego jej wykonania.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń z tytuły umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo anulować zamówienie do czasu otrzymania wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Anulacji dokonuje się poprzez wysłanie maila na adres info@studiogamut.pl.

 

Prawo do zwrotów

 1. Zgodnie z artykułem 38, punkt 3, Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacji "w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb". W tej definicji zawierają się m.in. wydruki z plików nadesłanych przez Klienta.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres info@studiogamut.pl. W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, która powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Studio Gamut ponownie zrealizuje zakwestionowaną usługę na własny koszt. Również bezpłatnie dostarczy towar Klientowi.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą uwzględnione tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności dostarczającego ją kuriera.
 4. Niezgodność barw wydruku z barwami zdjęcia na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji.

 

Inne postanowienia

 1. Odpowiedzialność Studia Gamut z tytułu wad ograniczona jest do wartości zamówienia.
 2. Wysyłka wykonanych zleceń realizowana jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dotyczy to zamówień składanych przez system elektroniczny.
 3. Przesyłając zdjęcie do druku Klient potwierdza, że dysponuje prawem do jego powielania.
 4. Studio Gamut przyjmuje pliki od Klienta jedynie w celu realizacji jego zlecenia. Pliki nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, ani też nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 5. Studio Gamut może odmówić druku zdjęć o charakterze bezprawnym lub naruszającym normy społeczne.

 

Nasza specjalność to druk grafik i fotografii, a naszymi podstawowymi narzędziami pracy są plotery fotograficzne Canon PRO-4100 oraz PRO-2100.
Te 12-pigmentowe maszyny to gwarancja absolutnie najwyższej jakości, nieosiągalnej dla innych systemów druku.
Korzystamy wyłącznie z oryginalnych tuszy firmy Canon. Drukujemy na papierach fotograficznych,
usztywniamy wydruki na piankach fotograficznych (fotoboard), drukujemy na płótnach.
Masz pytania? info@studiogamut.pl